top of page

Tamaskan Dog Register (TDR) er det originale registeret over Tamaskan-hunder, startet av de opprinnelige fire kennelene som grunnla rasen. Registeret var opprinnelig det samme som TDR i England, men registeret ble omstrukturert etter en disputt rundt avvik i stamtavler. TDR er i dag det største registeret i verden, og har tilholdssted i USA.

TDR tillater innkryssing av raser som Tsjekkoslovakisk ulvehund og Saarlos, samt enkeltindivider som selv ikke oppfyller standarden til Tamaskan.

Registeret er internasjonalt.

​Fée des Neiges

TDR

Tamaskan Dog Register i England er startet opp av tidligere komitemedlemmer fra det opprinnelige TDR som ble ekskludert i forbindelse med en disputt i det internasjonale TDR.

Registeret tillater kun registrering av valper som kommer fra Blustag og Blufawn eller fra deres samarbeidende kenneler.

Vargskuggan Havsfru

TDR - UK

Tamaskan Original er et restriktivt register basert på grunntanken om en ulvelignende hund, men som ikke tillater introduksjon av ulvehund i Tamaskan, verken krysninger eller FCI-godkjente raser, av etiske og genetiske grunner. Registeret tillater heller ikke introduksjon av hunder som faller utenfor Tamaskan-standarden.

Tamaskan Original har ervervet varemerkeregistrering på sine registrerte hunder for å sikre juridisk beskyttelse av rasen.

Registeret hører til i Europa og er åpen for internasjonal registrering.

Greywind Of the North

Tamaskan Original

International Tamaskan Register (ITR) ble startet av komitemedlemmer fra TDR i USA etter at styret i TDR avviste et forslag om å innføre ulvehybrid i rasen i 2019. ITRs database er en kopi av TDRs frem til bruddet.

ITR aksepterer krysninger og individer som være ulovlig i enkeltland og områder. ITR aksepterer også enkeltindividers introduksjon i tamaskan-rasen der hunder ikke oppfyller Tamaskans rasestandard.

Tilholdsstedet er Balkan og Canada med komitemedlemmer ellers spredt utover mellom-europa og USA.

Registeret ønsker å operere internasjonalt.

Nymeria Of the North

ITR

Nymeria er søster av Arrow og tilhører det første norskfødte Tamaskankullet fra Bow. Blodlinjene stammer fra Blustag i England. Nymeria har ikke hatt kull ennå, men det planlegges for 2020-2021. Hun er registrert i TDR og Tamaskan Original-registeret.

Vekten er i overkant av 30 kg - Tegningene er Timber Wolf.

Nymeria Of the North

Tamaskan Germany e.v.

Nymeria er søster av Arrow og tilhører det første norskfødte Tamaskankullet fra Bow. Blodlinjene stammer fra Blustag i England. Nymeria har ikke hatt kull ennå, men det planlegges for 2020-2021. Hun er registrert i TDR og Tamaskan Original-registeret.

Vekten er i overkant av 30 kg - Tegningene er Timber Wolf.

Nymeria Of the North

Tyske Tam 2

Nymeria er søster av Arrow og tilhører det første norskfødte Tamaskankullet fra Bow. Blodlinjene stammer fra Blustag i England. Nymeria har ikke hatt kull ennå, men det planlegges for 2020-2021. Hun er registrert i TDR og Tamaskan Original-registeret.

Vekten er i overkant av 30 kg - Tegningene er Timber Wolf.

Nymeria Of the North

Nederlandske Tam

DSC_0658.JPG
IMG_2186.JPG
DSC_0877.JPG

Det særegne med Tamaskan-rasen er at en hund må være oppført i et Tamaskan-register for å bli anerkjent som en Tamaskan. Det er ikke nok at to Tamaskans får valper sammen. Dersom parringen ikke er godkjent, og valpene ikke oppført i et register, vil valpene ikke være Tamaskanvalper og vil ikke få et registreringsbevis eller stamtavle.

Bakgrunnen for dette er å hindre de feilene som har preget hundeavl frem til i dag: ensidig fokus på skiftende foretrukne egenskaper som har resultert i innavl og genetisk syke og svake hunder og raser.

I dag finnes det syv forskjellige registere med noe forskjellig fokus på avl og egenskaper, innimellom basert på hvor de er lokalisert.

Registere

DSC_0737.JPG
bottom of page