top of page

VALPER

Valper og kull

Vi planlegger valper en gang i året eller annenhvert år. I snitt vil det si at vi ikke har mer enn seks valper til salgs hvert år. Vi bruker selvsagt kun godkjente hunder og kombinasjoner som har gjennomgått alle nødvendige tester. Dette er kostbart og tidkrevende arbeid da de fleste Tamaskans befinner seg i utlandet.

Of the North skiftet register i 2019, fra TDR til det mer restriktive Tamaskan Original. Alle valper blir DNA-registrert i dette registeret som administreres av University of California, Davis i USA.

Valpene som leveres fra Of the North er klare for avhenting mellom uke 8 og uke 10, med uke 9 som det optimale. De har da blitt sosialisert av mor og de andre hundene på kennelen, og er klare til  begynne å lære hvordan de skal leve sammen med sine nye eiere.

Alle valper blir levert med norsk dyrepass, microchip, registreringsnummer hos Dyre-ID og med grunnvaksine. De blir også undersøkt av dyrlege mellom uke 8 og uke 9.

Med en valp fra oss vil det naturligvis følge med stamtavle og registerbevis. I tillegg følger det med en kontrakt med en begrenset fullmakt til å benytte varemerkebeskyttede rettigheter da våre valper, gjennom Tamaskan Original, er registrert som varemerke, for å hindre useriøs og uetisk avl i Norge.

I valpeår, et år hvor vi har planlagt kull, åpner vi for at de som ønsker en Tamaskanvalp fra oss kan sette seg på en interesseliste. Denne listen åpnes normalt ikke før i januar i valpeåret, og henvendelser før denne datoen blir i liten grad fulgt opp. Det betyr naturligvis ikke at vi ikke besvarer telefoner, mail og meldinger, bare at vi ikke tar i mot noen reservasjoner før tidligst januar samme år. Vi tar et gebyr på NOK 500,- for de som ønsker å sette seg på en slik valpeliste. Dersom man i løpet av tiden fra man setter seg på liste og frem til valpenes avreisedag skulle trekke seg, refunderes ikke dette gebyret. Utover dette vil beløpet selvsagt enten refunderes eller trekkes fra totalsummen.

Ved kjøp av valp betales et reservasjonsgebyr på NOK 2.000,-.  Dette ansees som en kjøpsforpliktelse for valpen. Dette gebyret trekkes selvfølgelig fra totalprisen ved henting.

Det er viktig for oss at valpen kommer til det beste hjemmet som den enkelte valpen kan få, og valper er individer og individuelle, særlig innenfor denne rasen. Vi lytter naturligvis på kjøperes ønsker, men avgjørelsen om hvilken valp som vil passe til hvilken eier, familie og hjem blir til sist tatt av oss, som har observert valpene siden de ble født, og kjenner valpen og dens behov best. Det betyr også at vi ikke har et "kø-system" for våre valpekjøpere, men et "pool-system" fra hvor vi velger de beste matchene.

Vi sender ikke valper til utlandet i dag, og vi sender ikke valper uten følge i Norge.

Tamakan Dame Pup valp mor
Tamaskan Puppies Valper Pack Litter Kull
bottom of page